S – E – Ç

sec-metini ekleSağlık – Emniyet – Çevre

 

Mert insaat genel faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek için aşağıdaki ilkelere göre hareket etmeyi taahhüt eder.

Tüm çalışanlarla Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite’den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri şartnamelerine uymak.

Acil durumlara hazırlıklı olmak, kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemleri almak.